Проект Folknow Проект Folknow

Целта на проект "Технологии, основани на знания за създаване на дигитални ресурси и виртуалнопредставяне на значими колекции от българското фолклорно наследство" е да се  изгради архив от дигитални обекти (избрана колекция от фонда на Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН), съответстващ на европейските и световни изисквания за такава дейност, и съобразен със спецификите на представяните артефакти. Сложната структура и многопластовият характер на фолклорните обекти предполагат иновационен информационен подход. Съдържателнотo уеб представяне на знания за българския фолклор определя използването на съвременни методи и технологии  за разработването на дигитален архив, който ще служи не само за съхранение и достъп до информацията, но и като средство за осъществяване на научно-изследователски анализ. Основните задачи са: чрез технологии, основани на знания и подход на Семантичния уеб да се създадат дигитални библиотеки и информационна артерия с цел модерното представяне във виртуална форма на значими феномени на българското фолклорно наследство. Реализацията на проекта дава възможности за широки социални приложения на мултимедийните колекции, за целите на интерактивно дистанционно обучение/самообучение, на научните изследванияв областта на българската традиционна култура и за развитие на културен и етно-туризъм.

Ръководител: доц. д-р Галина Богданова, Институт по математика и информатика, БАН

Партньори:

Последни новини Последни новини

XXII Международен фестивал на маскарадните игри, 2013

XXII Международен фестивал на маскарадните игри ще се проведе в Перник от 01 – 03 февруари 2013 г. Повече информация на уеб-адрес: http://www.surva.org/

Програма на фестивала

В рамките на Международния фестивал на маскарадните игри на 01.02.2013 г. в конферентна зала на Двореца на културата в Перник ще се проведе Научна конференция.

  http://www.surva.org/Science_Bg.html

 

И самостоятелен конкурс за представяне на традиционните за маскарадната ни обредност персонажи „Невеста и младоженец / баба и деда, дедица". Участниците се представят в традиционни роли и костюми в рамките на 5 до 10 минути. Участието ще се журира с първа, втора и трета награди в четири категории: костюми на невеста и младоженец; костюми на баба и деда, дедица; представяне на персонажите и артистичност.

 

Пернишкият фестивал е най-старият фестивал на маскарадните игри в България.

 http://www.surva.org/Istoria_Bg.html

 

Снимки и видео от предишни версии на фестивала: http://www.surva.org/Galery_Bg.html

http://vbox7.com/play:0d1a0db7cf&al=2&vid=1553892