Проект Folknow Проект Folknow

Целта на проект "Технологии, основани на знания за създаване на дигитални ресурси и виртуалнопредставяне на значими колекции от българското фолклорно наследство" е да се  изгради архив от дигитални обекти (избрана колекция от фонда на Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН), съответстващ на европейските и световни изисквания за такава дейност, и съобразен със спецификите на представяните артефакти. Сложната структура и многопластовият характер на фолклорните обекти предполагат иновационен информационен подход. Съдържателнотo уеб представяне на знания за българския фолклор определя използването на съвременни методи и технологии  за разработването на дигитален архив, който ще служи не само за съхранение и достъп до информацията, но и като средство за осъществяване на научно-изследователски анализ. Основните задачи са: чрез технологии, основани на знания и подход на Семантичния уеб да се създадат дигитални библиотеки и информационна артерия с цел модерното представяне във виртуална форма на значими феномени на българското фолклорно наследство. Реализацията на проекта дава възможности за широки социални приложения на мултимедийните колекции, за целите на интерактивно дистанционно обучение/самообучение, на научните изследванияв областта на българската традиционна култура и за развитие на културен и етно-туризъм.

Ръководител: доц. д-р Галина Богданова, Институт по математика и информатика, БАН

Партньори:

Последни новини Последни новини

Международна конференция DiPP 2012

На 18 - 21 септември 2012 в гр. Велико Търново се проведе международна конференция "Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство" (Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage - DiPP 2012).

Информация за събитието можете да видите на: http://dipp2012.math.bas.bg