Публикации по проект Folknow Публикации по проект Folknow

Pavlov et al, 2011

Pavlov, R., G. Bogdanova, D. Paneva-Marinova, T. Todorov, K. Rangochev (2011), Digital Archive and Multimedia Library for Bulgarian Traditional Culture and Folklore, International Journal “Information Theories and Applications”, Vol.18, №3, pp. 276-288, ISBN: 1310-0513, presented at International Conference - i.Tech’11, Varna, Bulgaria

Средно (2 Гласове)

Bogdanova et al, 2011

Bogdanova, G., K. Rangochev, D. Paneva-Marinova, N. Noev (2011), Towards Linguistics Analysis of the Bulgarian Folklore Domain, International Journal "Information Technologies and Knowledge", Vol.5, №2, pp. 119-128, ISSN 1313-0455, presented at International conference - i.Tech’11, Varna, Bulgaria.

Средно (0 Гласове)

Paneva-Marinova et al, 2010

Paneva-Marinova, D., R. Pavlov, K. Rangochev (2010). Digital Library for Bulgarian Traditional Culture and Folklore, In the Proceedings of the 3rd International Conference dedicated on Digital Heritage (EuroMed 2010), 8-13 November 2010, Lymassol, Cyprus, pp. 167-172, Published by ARCHAEOLINGUA, ISBN:978-963-9911-16-1.

Средно (0 Гласове)

Rangochev et al, 2010

Rangochev, K., M. Goynov, D. Paneva-Marinnova, D. Luchev (2010), Linguistics Research and Analysis of the Bulgarian Folklore. Experimental Implementation of Linguistic Components in Bulgarian Folklore Digital Library, In the Proceedings of the International Conference „Classification, Forecasting, Data Mining” (CFMD 2010), July, 2010, Varna, Bulgaria, pp. 131-137.

Средно (0 Гласове)

Pavlov et al, 2010

Pavlov, R., D. Paneva-Marinova, K. Rangochev, M. Goynov, D. Luchev (2010). Towards Online Accessibility of Valuable Phenomena of the Bulgarian Folklore Heritage, In the Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies (CompSysTech’10), June, 2010, Sofia, Bulgaria, pp.329-334, ACM ICPS vol. 471, ACM ISBN: 978-1-4503-0243-2.

Средно (0 Гласове)

Paneva-Marinova et al, 2009

Paneva-Marnova, D., R. Pavlov, K. Rangochev, D. Luchev, M. Goynov (2009), Toward an Innovative Presentation and Creative Usage of the Bulgarian Folklore Wealth, International Journal „Information Technologies & Knowledge”, vol. 3, Number 1, 2009, pp. 56-66, ISSN: ISSN 1313-0455.

Средно (0 Гласове)

Лучев и колектив, 2009

Лучев, Д., Д. Панева, К. Рангочев (2009). Подходи за използване на технологиите на семантичния уеб за представяне на семантиката на обекти и колекции от българското фолклорно наследство. В: Годишник на РИМ-Сливен том ІІ Българските музеи в условията на членство на страната в Европейския съюз. Сливен, 2009, стр. 271-281

Средно (0 Гласове)

Luchev et al, 2008

Luchev, D. , D. Paneva, K. Rangochev (2008). Use of Knowledge Technologies for Presentation of Bulgarian Folklore Herigage Semantics, International Journal „Information Technologies and Knowledge”, 2008, vol. 2, № 4, pp. 307-313

Средно (0 Гласове)

Rangochev et al, 2008

Rangochev, K., D. Paneva, D. Luchev (2008). Data and Functionality Management in a Folklore Digital Library, In the Proceedings of the International Conference - Slovo: Towards a Digital Library of South Slavic Manuscripts, 21-26 February, 2008, Sofia, “Boian Penev” Publishing Centre, pp. 246 – 250

Средно (0 Гласове)

Paneva-Marinova, 2008

Paneva-Marinova, D. (2008). A Semantic-Oriented Architecture of a Functional Module for Personalized and Adaptive Access to the Knowledge in a Multimedia Digital Library, International Journal “Serdica Journal of Computing”, 2008, Vol. 2, pp. 403-424 [

Средно (1 Гласуване)

Paneva et al, 2007a

Paneva, D., K. Rangochev, D. Luchev (2007), Ontological Model of the Knowledge in Folklore Digital Library, In the Proceedings of the Fifth HUBUSKA Open Workshop "Knowledge Technologies and Applications", 31 May - 1 June, 2007, Kosice, Slovakia, pp. 47-55

Средно (0 Гласове)

Paneva et al, 2007b

Paneva, D., K. Rangochev, D. Luchev (2007), Knowledge Technologies for Description of the Semantics of the Bulgarian Folklore Heritage, In the Proceedings of the Fifth International Conference "Information Research and Applications" – i.Tech 2007 (ITA 2007 - Xth Joint International Scientific Events on Informatics), 26 June – 01 July, 2007, Varna, Bulgaria, vol. 1, pp. 19-25

Средно (0 Гласове)

Rangochev et al, 2007a

Rangochev K., D. Paneva, D. Luchev (2007), Bulgarian Folklore Digital Library, In the Proceedings of the Jubilee International Conference on Mathematical and Computational Linguistics "30 years Department of Mathematical Linguistics", 6 July, 2007, Sofia, Bulgaria, pp.119-124

Средно (0 Гласове)

Rangochev et al, 2007b

Rangochev K., V. Badev, D. Paneva, D. Luchev (2007), Service-oriented Architecture of Bulgarian Folklore Digital Library (abstract), In the Proceedings of the Jubilee International Conference - 60 years Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences “New Trends in Mathematics and Informatics”, July 6-8, 2007, Sofia, Bulgaria, pp. 101

Средно (0 Гласове)

Paneva, 2007a

Paneva, D. (2007), Service-based Architecture for Personalized and Adaptive Access to the Knowledge in Digital Library, In the Proceedings of the Jubilee International Conference on Mathematical and Computational Linguistics "30 years Department of Mathematical Linguistics", 6 July, 2007, Sofia, Bulgaria, pp. 93-106

Средно (0 Гласове)

Paneva, 2007b

Paneva, D. (2007), Service-based Architecture for Personalized and Adaptive Access to the Knowledge in Digital Library (abstract), In the Proceedings of the Jubilee International Conference - 60 years Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences “New Trends in Mathematics and Informatics”, July 6-8, 2007, Sofia, Bulgaria, pp. 99

Средно (0 Гласове)

Paneva, 2006

Paneva D. (2006), Use of Ontology-based Student Model in Semantic-oriented Access to the Knowledge in Digital Libraries, In the Proceedings of the Fourth HUBUSKA Open Workshop “Semantic Web and Knowledge Technologies Applications”, 12 September, 2006, Varna, Bulgaria, pp. 31-41

Средно (0 Гласове)

Pavlov et al, 2006

Pavlov R., D. Paneva (2006), Toward Ubiquitous Learning Application of Digital Libraries with Multimedia Content, International Journal “Cybernetics and Information Technologies”, vol. 6, № 3, pp. 51-62

Средно (0 Гласове)