Екип Екип

Екип

Модул 1: Създаване и експониране на фонд "Българско фолклорно наследство"

доц.д-р Ваня Иванова Матеева, ИЕФЕМ-БАН

доц.д-р Галина Богданова, ИМИ-БАН

доц.д-р Валентина Георгиева Райчева, ИЕФЕМ-БАН

доц. д-р Наталия Рашкова Рашкова, ИЕФЕМ-БАН   

гл.ас. д-р Ива Митева Станоева, ИЕФЕМ-БАН   

гл.ас. д-р Радка Петрова Братанова, ИЕФЕМ-БАН

гл.ас. д-р Милена Валентинова Любенова, ИЕФЕМ-БАН

гл.ас. д-р Мариянка Борисова Жекова, ИЕФЕМ-БАН

гл.ас. д-р Григор Харалампиев Григоров, ИЕФЕМ-БАН     

гл.ас. д-р Евгения Цветкова Грънчарова, ИЕФЕМ-БАН   

гл.ас. д-р Цветелина Димитрова Димитрова, ИЕФЕМ-БАН   

гл.ас.д-р Лина Максимова Гергова, ИЕФЕМ-БАН  

Константин Иванов Панайотов, ИЕФЕМ-БАН

Михаил Станев Желев, ИЕФЕМ-БАН
 

 

Модул 2: Създаване, анотиране и защита на дигитален архив "Българско фолклорно наследство"

доц.д-р Галина Богданова, ИМИ-БАН

доц.д-р Ваня Иванова Матеева, ИЕФЕМ-БАН

доц.д-р Константин Рангочев, ИМИ-БАН

гл.ас.д-р Веселин Владиславов Ваврек, ИМИ-БАН

гл.ас.д-р Десислава Панева-Маринова, ИМИ-БАН

Математик  Тодор Йорданов Тодоров, ИМИ-БАН

ас.  Николай Генчев Ноев, ИМИ-БАН

проф. Гюла Катона, Институт по математика, Унгарска академия на науките

 

Модул 3: Създаване на дигитални библиотеки и информационна артерия с виртуални експозиции за "Българско фолклорно наследство"

проф.д-р Радослав Павлов, ИМИ-БАН (ръководител)

доц.д-р Константин Рангочев, ИМИ-БАН

гл.ас.д-р Десислава Панева-Маринова, ИМИ-БАН

ас.д-р Детелин Лучев, ИМИ-БАН

гл.ас.Любомил Драганов, ИМИ-БАН

Владимир Георгиев, ИМИ-БАН

 

Модул 4: Социално-ориентирани приложения на "Българско фолклорно наследство" в образованието, научните изследвания и културния туризъм

доц.д-р Георги Тодоров, ВТУ

проф.д-р Радослав Павлов, ИМИ-БАН

проф.д-р Маргарита Тодорова, ВТУ

доц.д-р Ваня Иванова Матеева, ИЕФЕМ-БАН

доц.д-р Емилия Тодорова, ВТУ

доц.д-р Мирослав Гълъбов, ВТУ                                            

гл.ас.д-р Десислава Панева-Маринова, ИМИ-БАН

гл.ас.д-р Доника Вълчева, ВТУ

Христина Монева, ВТУ

гл.ас. Димо Милев, ВТУ                                                          

гл.ас.д-р Николай Чолаков, ВТУ

гл.ас. д-р Юлияна Дошкова, ВТУ

ст.ас. Милена Стефанова, ВТУ

ас. Тихомир Стефанов, ВТУ

ас. Мирослав Петров, ВТУ